โรยผง Rice Mind 1 ช้อนตวงลงในน้ำอุ่นครึ่งถ้วยกาแฟแล้วคนให้ละลาย ดื่มวันละ 2 ครั้ง สำหรับผู้ป่วยให้ดื่มวันละ 3-4 ครั้ง เมื่อดื่ม Rice Mind ไปแล้วควรดื่มน้ำตามด้วย เพื่อช่วยพาเส้นใยอาหารที่อยู่ก้นถ้วยแก้วเข้าไปในร่างกายด้วย

เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือก่อนอาหารเช้าและก่อนนอน อย่างไรก็ตามถ้าไม่สะดวกตามเวลาดังกล่าวจะดื่มเวลาใดก็ได้ เพียงดื่มเข้าไปก็ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น