น้ำข้าวเป็นน้ำที่ได้จากการหุงข้าว ถ้าข้าวที่หุงเป็นข้าวขัดขาว การขัดขาวจะทำให้เยื่อหุ้มผิวและจมูกข้าวอันเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าหลุดออกไป ยิ่งถ้าการซาวข้าวก่อนหุงมีการขัดถูแรงๆ หรือซาวข้าวหลายครั้ง ก็จะยิ่งลดคุณค่าทางอาหารลงไปอีก คงเหลือไว้แต่แป้งและน้ำตาลเป็นส่วนใหญ่

แม้ว่า Rice Mind จะมีลักษณะและรสชาติเหมือนน้ำข้าว แต่ Rice Mind ใช้เทคโนโลยีที่สกัดเอาน้ำตาลและไขมันออกไป ทำให้ Rice Mind ยังคงสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหลืออยู่ครบถ้วน